Het regent zand in China

China heeft in steden te maken met zandstormen door de oprukkende woestijn en het verder uitdrogen van aangrenzend gebied. Peking wordt zo geteisterd door de gevolgen van vervuiling en oranje zandluchten. China doet verwoede pogingen om het zand in te dammen. 

Bron
RTL Nieuws 
Zandhappen in Peking: zwaarste zandstorm in tien jaar tijd

Woordenschat
als een tierelier - de apocalyps - de ontbossing - de bodemerosie - vechten tegen de bierkaai

Leerdoel
Ik kan de oorzaken van de zandstormen en de belangrijkste maatregelen toelichten.

Opdracht 1 - Emoticonsamenvatting
Maak na het lezen van de tekst en het bekijken van de video op je telefoon een samenvatting. Gebruik alleen emoticons. Wissel daarna telefoons uit met een klasgenoot en vertel met behulp van de emoticons van de ander hoe de zandstormen kunnen toenemen en wat het effect van de maatregelen van China is. Geef elkaar inhoudelijke feedback over de samenvatting.
 
Opdracht 2 - Tekenen & samenvatten
Vorm een tweetal en kies om beurten een begrip uit de tekst. Je tekent het begrip en laat de ander raden om welk begrip het gaat. De maximale tijd per begrip is 30 seconden. Leg na 6 รก 8 beurten in totaal de tekeningen op tafel en schrijf samen een samenvatting van de tekst van 10-15 zinnen. 

Opdracht 3 - Dobbelen
Gooi met een (online) dobbelsteen en bepaal zo welke vraag je over de tekst moet bedenken. De vlakken van de dobbelsteen staan voor de 5w1h-vragen: 1 = wie, 2 = wat, 3 = waar, 4 = wanneer, 5 = waarom en 6 = hoe. Je kunt deze opdracgt individueel en met een groepje uitvoeren. Op Onlinedobbelsteen kun je met een digitale dobbelsteen gooien.