Pesach

Van 28 maart tot en met 4 april vieren joden Pesach. Acht dagen herdenken ze de Exodus. De eerste avond van Pesach vindt in joodse huizen het gebruik plaats van bedikas chometz. Alles moet schoon, alles moet vrij zijn, want Pesach begint. 

Bron

Woordenschat
Pesach - nietig verklaren - ongerezen - de matze - de rabbijn - de zegenspreuk - orthodox

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat joden tijdens Pesach herdenken en de betekenis van de verschillende gerechten bij Pesach benoemen.

Opdracht 1 - Vragen 
1. Wat is het ritueel bedikas chometz?
2. Waarover gaat de zin ‘Waarom is vanavond anders dan andere avonden?’?
3. Hoe wordt een matze omschreven in de tekst?
4. Waarnaar verwijzen de matzes?
5. Wat wordt bedoeld met orthodoxe joden?
6. Waarom worden de stukjes brood opgespoord?
7. Wat betekent de ´nietigverklaring´ waarover de vader spreekt?
8. In hoeverre verklaart de tekst waarom de kinderen een kaars, een ganzeveer en een felroze stoffer en blik krijgen?
9. Welke meer algemene betekenis geven joden aan Pesach? Welke thema/welke waarden staan centraal?

Opdracht 2 - Infographic
Ontwerp een infographic waarin je Pesach en in het bijzonder de eerste avond uitlegt. Gebruik zoveel mogelijk afbeeldingen en maak in beperkte mate gebruik van tekst.

Opdracht 3 - Onderzoeken
1. De vier bekers wijn waarover in de tekst wordt gesproken, hebben een symbolische betekenis. Zoek op wat ze betekenen.
2. Met Pesach staan meer gerechten op tafel die verwijzen naar de joodse geschiedenis die wordt herdacht. Noem de gerechten en vertel waarnaar ze verwijzen.
3. Pesach duurt een week. Zoek op welke belangrijke gebruiken tijdens die week plaatsvinden.
4. Zoek op wat voorafging aan de bevrijding uit Egypte.