Vraagtekens bij Qatar 2022


Opnieuw gaan stemmen op die zich afvragen of je als team wel zou moeten willen meedoen aan het WK voetbal in 2022. Het gastland Qatar wordt bestempeld als een land waar de mensenrechten onder druk staan. Het aantal dodelijke slachtoffers bij de bouw van nieuwe stadions, zegt de tegenstanders genoeg.

Bron 
De Volkskrant Bouw stadions WK voetbal Qatar eist al 6.500 levens in tien jaar

Woordenschat
financieren - de boycot - evident - de transformatie - ten bate van - de onrechtmatigheden - de infrastructuur - de nukken - het verdict - zonderlinge - het parket - het verdienmodel

Leerdoel
Ik kan de verschillende meningen over deelname aan het WK voetbal van 2022 kort toelichten.

Opdracht 1 - Oorzaak-gevolg
Lees de tekst en maak daarna een tweetal. Nummer de alinea's en noteer per alinea oorzaken en gevolgen. De een bekijkt de alinea's met een even nummer, de ander de alinea's met een oneven nummer. Bespreek daarna de antwoorden. Maak met de antwoorden samen een schema van oorzaak en gevolg.

Opdracht 2 - Verslaggever
Je krijgt in een journaaluitzending een halve minuut om verslag te doen over dit nieuws. Maak een video waarin je verslag doet. Vraag een klasgenoot de video te bekijken en feedback te geven.

Opdracht 3 - Betoog
Vorm een tweetal en schrijf een kort betoog. Neem daar een stelling, argumenten en weerlegging van tegenargumenten in op. Geef het betoog een overtuigend slot. Je betoog heeft een omvang van 5 tot 6 korte alinea's. Kijk voor meer argumenten in de bron (Trouw) Is het moreel verantwoord om een WK te houden in Qatar, een land dat mensenrechten schendt?