Wachten op de volgende grote aardbeving...


Bron

Woordenschat
de tsunami - verduren - de aardplaat - het episch centrum - de kernramp - transversale beweging - subductie - magnitudewaarde - de seismologie

Leerdoel
Ik kan de dreigende gevaren beschrijven.

Opdracht 1 - Infographic / mindmap
Vat de tekst en de video samen in een infographic of een mindmap. Bepaal eerst de deelonderwerpen van de tekst en de video. Maak aan de hasnd daarvan je samenvatting.

Opdracht 2 - Toets
Vat de tekst en de video samen in tien toesvragen. Wissel open vragen en meerkeuzevragen af. 

Opdracht 3 - Jeugdjournaal
Je mag over het onderwerp vertellen in het jeugdjournaal. Je krijgt één minuut de tijd. Leg de belangrijkste informatie uit de video uit aan een jong publiek. Maak een opname en deel die met een klasgenoot of vertel live aan een klasgenoot. Je klasgenoot doet dat ook. Geef elkaar feedback over de inhoud van de uitleg.