Chipstekort


Wereldwijd kampen we met een tekort aan chips, dat voorlopig nog niet is opgelost. Een flink probleem als je bedenkt waarin ze allemaal worden gebruikt: telefoons, spelcomputers, auto's, medische apparaten... Dat is nog maar een begin.

Bron
NOS op 3
Chips: de machtigste millimeters ter wereld

Woordenschat
de portemonnee trekken - geavanceerde - productiecapaciteit - opschroeven - kunstmatige intelligentie - rekenkracht - nanometer - fabricage - van de band af rollen - speler - hoogstaande - 

Leerdoel
Ik kan vertellen wat de chipscrisis en de chipsoorlog vooroorzaakt.

Opdracht 1 - Kettingsamenvatting
Bekijk de video. Vorm daarna een groep van 3-4 leerlingen. Maak samen een samenvatting van de video door om beurten een halve zin toe te voegen. De eerste schrijft de eerste op, de tweede vult de zin aan. Daarna schrijft de derde een hlave zin op, enzovoorts. Zorg met elkaar dat het een samenhangend en kort geheel wordt. 

Opdracht 2 - Informatieposter
Vat de belangrijkste informatie in de video samen op een poster. Laat de belangrijkste inhoud goed opvallen. Houd de uitleg kort. Zorg dat de poster je in één oogopslag een goed overzicht van de belangrijkste begrippen geeft.

Opdracht 3 - Pingpongsamenvatting
Bekijk de video. Vorm een tweetal en app elkaar om beurten een belangrijk feit uit de video. Gebruik volledige zinnen. Herhaal elkaar niet. Schrijf alleen op waar je zeker van bent. Ga net zo lang door tot jullie alles wat jullie weten hebben gedeeld op de app. Bekijk daarna samen de verschillende berichten en bepaal in welke volgorde je de berichten moet plaatsen om een logische samenhangende samenvatting te maken van de tekst. Bepaal en noteer in je schrift welke inleidende- of verbindingszinnen nog nodig zijn om het tot een goed geheel te maken.