Overal Chinese reclames, maar waarom?


Het is een bijzonder gezicht (voor wie het opviel): reclame in Chinese tekens tijdens het huidige EK voetbal. Op het oog zonde van het geld, want wie weet die teksten nu te lezen?

Bron
De Volkskrant 
Wat doen die reclameborden met Chinese tekens bij dit EK voetbal?


Woordenschat 
afnemers - differentiatie - sierde - multinationals - spiegelen - tijdsbeeld - sectoren

Leerdoel 
Ik kan uitleggen wat de tekst over reclamestrategie├źn vertelt.

Opdracht 1 - Vragen in de tekst
In de titel en in de tekst wordt een aantal vragen gesteld. Noteer de vragen en geef op elke vraag in enkele zinnen antwoord.

Opdracht 2 - Geschiedenis en toekomst
In de tekst wordt een aantal ontwikkelingen in het verleden en toekomstverwachtingen genoemd die te maken hebben met reclames. Noteer welke de tekst noemt.

Opdracht 3 - Verdiepende vragen
1. Waarom is China voor de UEFA een interessante markt?
2. Wat is de meerwaarde van een sporttoernooi bij reclames?
3. Op welke manieren 'spiegelen' reclames het tijdsbeeld?
4. Wat wordt bedoeld met dominante sectoren?
5. Reclames laten vergevorderde digitalisering zien. Geef voorbeelden.