Blijf van je telefoon af


De campagne om de app in het verkeer niet te gebruiken is nog geen succes. Blijkbaar voelen we zelfs als weggebruiker een onweerstaanbare drang om even te kijken of er nog nieuws van familie, vrienden en werk is.

Bron
De Telegraaf
 Twee derde van weggebruikers trekt zich niets aan van app- en sms-verbod tijdens rijden

Woordenschat 
bewustwordingscampagne - notificaties - prent

Leerdoel
Ik kan het nieuws samenvatten en uitleggen aan anderen.

Opdracht 1 - Belangrijkste feiten
De krant wil bij het artikel graag de belangrijkste feiten overzichtelijk op een rij. Ontwerp dit overzicht. Zorg dat het er aantrekkelijk uit ziet.

Opdracht 2 - Journaal
Als onderdeel van het journaal mag jij verslag doen over dit nieuws. Probeer de feiten zo volledig mogelijk te vertellen in zo kort mogelijke tijd. Vertel je verslag aan een klasgenoot en vraag feedback. Doe daarna hetzelfde met het verslag van je klasgenoot.

Opdracht 3 - Stille discussie
Maak een groep van 3-4 leerlingen. Neem een groot vel en bedenk daarop in stilte oplossingen voor het probleem. Schrijf tegelijkertijd en reageer zo op de ideeën van elkaar. Bedenk bij jullie ideeën samen wat de uitvoering kan belemmeren en hoe je dat mogelijk kunt oplossen. Als de tijd voor deze stille discussie om is, bespreken jullie met elkaar welk idee het meest kansrijk is. Jullie bereiden een korte presentatie voor, die jullie daarna geven aan (een deel van) de klas.