Grotere vraag naar voedselbank


Door meerdere oorzaken maken momenteel steeds meer mensen gebruik van de voedselbanken. De tekst vertelt je hoe groot de toename is en wat de redenen zijn dat er meer en meer mensen naar toe komen.

Bron 
Woordenschat
aanzienlijk - minimumloon - modaal inkomen

Leerdoel
Ik kan de kern van de tekst in het kort weergeven.

Opdracht 1 - 5w1h
Lees de tekst en geef daarna antwoord op de vraag naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Noteer de vragen die je met deze woorden over de tekst kunt stellen. 

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infograhpic die de tekst geheel overbodig maakt. Zorg dat je in deze beeldsamenvatting hoofdzakelijk beeld gebruikt. Beperk het gebruik van tekst zoveel mogelijk.

Opdracht 3 - Weinig vragen
Vat de tekst samen in een aantal vragen. Zorg dat je een zo klein mogelijk aantal vragen nodig hebt. De antwoorden hoef je niet te noteren, maar moet je wel kunnen geven. Bespreek daarna je vragen met een klasgenoot. Bepaal of jullie vragen de tekst voldoende samenvatten.