Terugblik: Alle telefoons de school uit (januari 2022)


Nu de scholen gelukkig weer opengaan en sluiting hopelijk uitblijft, is het tijd om verder te gaan en orde op zaken te stellen. Leraar Ton van Haperen vraagt aandacht voor het nog onopgeloste probleem van de smartphone.

Bron 
NRC Corona is bijna de school uit, nu de smartphone nog

Woordenschat
destructieve - surveillanten - quasi - dopamine - dominantie - roes - vervreemding - zingeven - aardse - perspectief - konijn in de koplampen - rendement

Leerdoel
Ik kan de argumenten van de schrijver kort benoemen.

Opdracht 1 - Voorbeelden
De schrijver laat met verschillende voorbeelden zien dat de invloed van de mobiele telefoon groot en bijna onomkeerbaar is. Kies twee voorbeelden waarvan je vindt dat ze overtuigen. Leg uit waarom je dat vindt. Kies ook twee voorbeelden die je minder geslaagd vindt. Leg uit waarom je dat vindt. 

Opdracht 2 - Oneens
Stap in de schoenen van iemand die het niet eens is met de schrijver. Vul vanuit dat perspectief de volgende zinnen aan. Probeer daarbij de argumenten van de schrijver te weerleggen. 
1. Met smartphones ....
2. In een school ....
3. Het gevolg is ....
4. Verbieden van smartphones ....
5. Belangrijk gevolg ....
6. Het leerrendement ....
7. Daarom moeten scholen ....
8. Jongeren vinden ....
9. Voor leraren ....
10. Het beste is ....

Opdracht 3 - Advies
Schrijf een advies voor je eigen school en verwerk daarin minimaal 3 argumenten van de schrijver.