Positief onderzoeksresultaat over effecten games


Vaak komt gamen bij onderzoeken in een negatief daglicht te staan. De Volkskrant berichtte over onderzoek dat wijst op positieve effecten.  

Bron
De Volkskrant Is gamen wel zo ongezond? Nee dus, blijkt uit allerlei onderzoeken

Woordenschat
apathisch - kanaliseren - neurologische - bewerkstelligen - dopamine - statisch - alfabetisering

Leerdoel
Ik kan vertellen hoe de onderzoekers effecten van gamen onderzochten.

Opdracht 1 - Kernzinnen
Lees de tekst en wijs in elke alinea de kernzin aan.

Opdracht 2 - Journaal
Stel je voor: vanavond op het journaal wordt kort aandacht besteed aan het onderzoek. Jij schrijft de tekst voor de nieuwslezer, die maar 40 seconden tijd heeft voor dit onderwerp. Zorg dat je de hoofdzaken noemt.

Opdracht 3 - Overtuigd?
Bekijk de tekst kritisch. In hoeverre vind je de tekst overtuigend beargumenteren dat gamen niet zo ongezond is?


Populaire posts