Naar het noorderlicht


Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden. 

Bron 

Woordenschat 
noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen

Leerdoel 
Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren. 

Opdracht 1 - 5w1h
Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen. 

Opdracht 2 - Teken de tekst
Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien. 

Opdracht 3 - Noorderdicht
Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.