Poerim en Holi

Op 17 maart begint het Poerimfeest. Een dag later is het begin van Holi. Wat wordt bij beide feesten gevierd?


Tijdens Poerim herdenken joden de gebeurtenissen die het Bijbelboek Esther beschrijft. Maak met foto's in de bron kennis met deze herdenkingsdag.

Bron
Het Parool 
Poerim in Israël

Leerdoel
Ik kan vertellen wat wordt herdacht bij Poerim en wat er deze dag gebeurt.

Opdracht 1 - Kijk, denk en vraag je af
Kijk naar de foto's en vul de zinnen aan.
Ik zie...
Ik denk...
Ik vraag me af...
De docent geeft aan bij hoeveel foto's je de opdracht uitvoert en hoe de antwoorden worden besproken met elkaar.

Opdracht 2 - Stap in het beeld
Kies een persoon op een van de foto's. Beantwoord de volgende vragen.
1. Wat kan deze persoon zien en voelen?
2. Wat zou deze persoon denken?
3. Wat zou belangrijk zijn voor deze persoon?
4. Schrijf een tekst vanuit deze persoon waarin je antwoord geeft op bovenstaande vragen.
Wissel daarna de tekst uit met een klasgenoot en schrijf een korte reactie op de interpretatie van je klasgenoot onder de tekst.

Opdracht 3 - Twintig keer goed kijken
Kies een foto en kijk gedurende minstens 60 seconden naar de foto. Noteer 10 woorden/zinnen die een aspect van de foto beschrijven. Kijk daarna opnieuw en probeer nieuwe elementen te ontdekken. Voeg nog 10 woorden/zinnen aan jouw lijst toe.

De docent geeft aan hoe de opdracht wordt besproken. dat kan in kleine groepen of klassikaal gebeuren. In het gesprek onderzoek je welke interpretaties vaak en welke minder voorkomen. 

De drie werkvormen zijn ontleend aan het volgende artikel: Wereldburgerschap: kijken, nog eens kijken, verwonderen, verbeelden, praten.Hindoes vieren tijdens Holi de komst van de lente. Gebruiken van het feest komen steeds meer voor bij zomerfestivals. Niet iedereen in de hindoegemeenschap is daar blij mee.

Bron
Trouw 'Holi is een religieus feest, mensen snappen dat niet'

Woordenschat
de kaste - de sociale klasse - ontwrichten - religieus

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat bij het feest Holi wordt gevierd.

Opdracht 1 - Argumentatieschema
Maak een schema van de discussie. Zet het onderwerp van de discussie in het midden. Plaats links de argumenten voor en rechts de argumenten tegen. Bespreek de argumenten met een klasgenoot en voeg aan beide zijden nog minimaal twee argumenten toe.

Opdracht 2 - Infographic
Om goed duidelijk te maken wat Holi is, wil de krant een infographic over Holi bij het artikel plaatsen. Ga op zoek naar een goede bron en voeg aan de informatie van het artikel nog minimaal twee belangrijke rituelen van Holi toe. Maak met de informatie een inforgraphic waarin je vooral met afbeeldingen over het feest vertelt en in beperkte mate gebruikmaakt van tekst.

Opdracht 3 - Journaal
Maak een journaal over de viering van Holi in 2021. Zoek twee nieuwsberichten over de viering van dit jaar. Doe live verslag over het nieuws en maak daarvan een opname. Zorg dat je in je live verslag goed uitlegt waar het om gaat bij Holi.


Populaire posts