Doorgaan naar hoofdcontent

Barbie botox


Terwijl de film Barbie een paar interessante maatschappelijke vraagstukken aan de orde stelt, lijkt de film ook de honger naar schoonheidsbehandelingen te vergroten. Veel vrouwen kijken met jaloezie naar het personage Barbie in de film en overwegen net zo'n hals als zij te bestellen.

Bron 
NOS Met 'Barbie botox' een langere nek, maar het is niet zonder risico

Woordenschat
trapezius, principe, geruime, aangelegenheid, optisch, cosmetisch, trend, decolleté, esthetisch, therapeutische, diagnose, compenseren

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat de behandeling inhoudt en welke risico's en overwegingen eraan verbonden zijn.

Vragen
1. Wat is "Barbie botox" en waarom wordt het zo genoemd?
2. Hoe wordt de behandeling met botox in de schouderspieren gebruikt om een langere nek te creëren?
3. Waarom wordt de behandeling ook wel "traptox" genoemd?
4. Welke oorspronkelijke medische doeleinden heeft botox en waar wordt het nu voornamelijk voor gebruikt?
5. Wie is Daria Voropai en waar voert zij de behandeling uit?
6. Welke invloed hebben sociale media, zoals TikTok en Instagram, op de populariteit van deze trend?
7. Hoe heeft Kim Kardashian bijgedragen aan de populariteit van de behandeling?
8. Waarom is de cosmetische kliniek The Body Clinic tegen de "Barbie botox"-behandeling?
9. Wat zijn enkele mogelijke risico's en complicaties van de behandeling?
10. Waarom waarschuwt Daria Voropai voor onervaren artsen die deze behandeling uitvoeren?

Opdrachten

1 - Interview 
Schrijf een fictief interview met een cosmetisch arts of een medisch expert over de "Barbie botox"-trend. Vraag in het interview naar heersende ideaalbeelden en risico's van behandelingen. 

2 - Blogpost
Schrijf individueel of samen met een of meer klasgenoten een kritische blogpost over de "Barbie botox"-trend. Benut kennis die je al had en het gelezen artikel bij het schrijven van het blog.

3 - Denk-beelden
Bedenk hoe je denkbeelden over de "Barbie botox"-trend kunt uitdrukken in beelden. Maak gebruik van bestaande foto's, beeldende kunst, cartoons e.d. om verschillende denkbeelden te laten zien. Hergebruik het materiaal, voorzie het van onderschriften of tekstballonnen of maak zelf beeldmateriaal door te filmen, fotograferen of tekenen.

4 - Rollendebat
Organiseer een role-play debat waarbij leerlingen in de schoenen van verschillende belanghebbenden stappen, zoals een cosmetisch arts, een jongere die geïnteresseerd is in de behandeling, een ouder en een expert op het gebied van gezondheid. Laat hen het debat voeren en elkaars standpunten begrijpen.

5 - Documentaire pitch
Maak een pitch voor een fictieve documentaire over de "Barbie botox"-trend. In de pitch licht je de focus, de belangrijkste onderwerpen en het beoogde publiek kort toe. Spreek met elkaar af hoe lang de pitch maximaal mag duren.Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden