Doorgaan naar hoofdcontent

Boeddha's bij de BP


Steeds meer zijn beelden uit godsdiensten een aardige toevoeging van ons interieur geworden. In meubelzaken en zelfs bij tankstations kun je beeldjes van bijvoorbeeld Boeddha kopen. Wat maakt dat we die zo aantrekkelijk vinden?

Bron 

Woordenschat
productengamma, spiritualiteit, toe-eigening, rituelen, voodoo, mythologie, intrigerend, gelukzaligheid, dubbele beoordeling, dynamieken, onderhuids, geglobaliseerde, consumptiesamenleving, conservatieve

Leerdoel
Ik kan de verklaringen voor de aantrekkingskracht van Boeddha toelichten.

Vragen
1. Wat voor item viel de aandacht van de schrijver op in het tankstation?
2. Hoe werden de Boeddhahoofden gepresenteerd in het tankstation?
3. Wat bespreken de schrijver en hoogleraar Paul Van der Velde in hun podcastreeks?
4. Hoe beschrijft de schrijver de manier waarop boeddhisme in het Westen wordt behandeld vergeleken met de oorspronkelijke Aziatische beleving?
5. Wat is "culturele toe-eigening" en welke voorbeelden worden genoemd in de tekst?
6. Hoe wordt de verschuiving van religieuze symbolen in de samenleving beschreven?
7. Wat vindt de schrijver intrigerend aan de Boeddhahoofden en hun symboliek?
8. Hoe beschrijft de auteur de veranderingen in de waarneming van religie in onze samenleving?
9. Welke twee foto's worden in de tekst genoemd en hoe worden ze verschillend beoordeeld?
10. Wat wil de tekst overbrengen over de hedendaagse kijk op religie en spiritualiteit?

Opdrachten

Opdracht 1 - Pictionary
Maak een lijst met termen en begrippen uit de tekst die te maken hebben met culturele vermenging, symboliek en religie. Speel een versie van Pictionary waarbij leerlingen in teams van twee of drie personen moeten raden welk begrip wordt uitgebeeld door hun teamgenoot.

Opdracht 2 - Kruiswoordpuzzel
Maak een eenvoudige kruiswoordpuzzel met termen uit de tekst die te maken hebben met culturele vermenging, religieuze symboliek en toe-eigening. Geef de leerlingen de puzzel en laat ze deze in ongeveer een halfuur oplossen.

Opdracht 3 - Haiku
Schrijf een reeks haiku-gedichten (korte gedichten van drie regels) die elk een aspect van culturele vermenging of religieuze symboliek belichten. Probeer in slechts enkele woorden de essentie vast te leggen van hoe verschillende tradities samenkomen.

Opdracht 4 - Vrij dicht
Schrijf een vrije vers gedicht waarin je je eigen gedachten en gevoelens over culturele toe-eigening en religieuze symboliek uitdrukt. Laat je creativiteit de vrije loop en gebruik het gedicht als een platform om je persoonlijke perspectieven te delen, met aandacht voor zowel de positieve als negatieve aspecten.

Opdracht 5 - Debat
Organiseer een filosofisch debat waarin leerlingen twee standpunten vertegenwoordigen: "Culturele toe-eigening is schadelijk en respectloos" en "Culturele vermenging bevordert begrip en diversiteit". Laat de leerlingen argumenten voor beide standpunten bedenken en presenteren, en moedig hen aan om kritisch te denken over de ethische en culturele implicaties.Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden