Boeddha's bij de BP


Steeds meer zijn beelden uit godsdiensten een aardige toevoeging van ons interieur geworden. In meubelzaken en zelfs bij tankstations kun je beeldjes van bijvoorbeeld Boeddha kopen. Wat maakt dat we die zo aantrekkelijk vinden?

Bron 

Woordenschat
productengamma, spiritualiteit, toe-eigening, rituelen, voodoo, mythologie, intrigerend, gelukzaligheid, dubbele beoordeling, dynamieken, onderhuids, geglobaliseerde, consumptiesamenleving, conservatieve

Leerdoel
Ik kan de verklaringen voor de aantrekkingskracht van Boeddha toelichten.

Vragen
1. Wat voor item viel de aandacht van de schrijver op in het tankstation?
2. Hoe werden de Boeddhahoofden gepresenteerd in het tankstation?
3. Wat bespreken de schrijver en hoogleraar Paul Van der Velde in hun podcastreeks?
4. Hoe beschrijft de schrijver de manier waarop boeddhisme in het Westen wordt behandeld vergeleken met de oorspronkelijke Aziatische beleving?
5. Wat is "culturele toe-eigening" en welke voorbeelden worden genoemd in de tekst?
6. Hoe wordt de verschuiving van religieuze symbolen in de samenleving beschreven?
7. Wat vindt de schrijver intrigerend aan de Boeddhahoofden en hun symboliek?
8. Hoe beschrijft de auteur de veranderingen in de waarneming van religie in onze samenleving?
9. Welke twee foto's worden in de tekst genoemd en hoe worden ze verschillend beoordeeld?
10. Wat wil de tekst overbrengen over de hedendaagse kijk op religie en spiritualiteit?

Opdrachten

Opdracht 1 - Pictionary
Maak een lijst met termen en begrippen uit de tekst die te maken hebben met culturele vermenging, symboliek en religie. Speel een versie van Pictionary waarbij leerlingen in teams van twee of drie personen moeten raden welk begrip wordt uitgebeeld door hun teamgenoot.

Opdracht 2 - Kruiswoordpuzzel
Maak een eenvoudige kruiswoordpuzzel met termen uit de tekst die te maken hebben met culturele vermenging, religieuze symboliek en toe-eigening. Geef de leerlingen de puzzel en laat ze deze in ongeveer een halfuur oplossen.

Opdracht 3 - Haiku
Schrijf een reeks haiku-gedichten (korte gedichten van drie regels) die elk een aspect van culturele vermenging of religieuze symboliek belichten. Probeer in slechts enkele woorden de essentie vast te leggen van hoe verschillende tradities samenkomen.

Opdracht 4 - Vrij dicht
Schrijf een vrije vers gedicht waarin je je eigen gedachten en gevoelens over culturele toe-eigening en religieuze symboliek uitdrukt. Laat je creativiteit de vrije loop en gebruik het gedicht als een platform om je persoonlijke perspectieven te delen, met aandacht voor zowel de positieve als negatieve aspecten.

Opdracht 5 - Debat
Organiseer een filosofisch debat waarin leerlingen twee standpunten vertegenwoordigen: "Culturele toe-eigening is schadelijk en respectloos" en "Culturele vermenging bevordert begrip en diversiteit". Laat de leerlingen argumenten voor beide standpunten bedenken en presenteren, en moedig hen aan om kritisch te denken over de ethische en culturele implicaties.Populaire posts