Doorgaan naar hoofdcontent

CO2 onder de Noordzee

Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan worden allerlei innovaties ingezet. Het is ook mogelijk CO2 op te slaan. Bijvoorbeeld ondergronds of onder zee. Niet iedereen is blij met die oplossing. Daarom was CO2-opslag in Nederland lang omstreden en moest de rechter er aan te pas komen om tot een besluit te komen.

Bron
NOS Raad van State keurt project voor opslag CO2 in Noordzee goed

Woordenschat
stikstofuitstoot, verwaarloosbaar, demissionaire, energietransitie, verduurzamen, afgevangen, ondergronds, gasvelden, materiële- en natuurschade, gemonitord, klimaatdoelen

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe CO2 kan worden opgeslagen.

Vragen
1. Waarom had de Milieugroep Mobilisation for the Environment (MOB) bezwaar tegen het CO2-opvangproject?
2. Waarom heeft de Raad van State groen licht gegeven voor het Porthos-project, ondanks de bezwaren van MOB?
3. Waarom strandde een vergelijkbaar CO2-opslagplan van Shell tien jaar geleden en welke lessen kunnen hieruit worden getrokken?
4. Welke zorgen uiten twee Noorse wetenschappers over CCS en hoe reageert het Porthos-project hierop?
5. Hoe kan het Porthos-project bijdragen aan het verduurzamen van de Rotterdamse en Nederlandse industrie?
6. Wat zijn de mogelijke gevolgen van breuken of scheuren bij ondergrondse CO2-opslag?
7. Wat zijn de mogelijke economische voordelen van het Porthos-project voor Nederland?
8. Hoe kan het bijdragen aan de ontwikkeling van de groene economie?
9. Hoe zou het Porthos-project kunnen worden opgeschaald om een grotere impact te hebben op de CO2-uitstoot en de klimaatdoelen?
10. Wat zijn enkele andere technologieën of strategieën die kunnen worden gebruikt om de CO2-uitstoot verder te verminderen?

Opdrachten

1 - Cartoon
Geef de leerlingen blanco vellen papier en vraag hen om een korte strip of cartoon te tekenen die de processen, voordelen of mogelijke problemen van CO2-opslag weergeeft. Ze moeten proberen hun boodschap op een humoristische of visueel creatieve manier over te brengen.

2 - Rapid fire debat
Verdeel de klas in twee groepen: voorstanders en tegenstanders van CO2-opslagprojecten. Geef beide groepen twee minuten om hun belangrijkste argumenten te bedenken en laat ze daarna in een kort debat van vijf minuten elkaars standpunt uitdagen en verdedigen.

3 - Elevator pitch
Laat de leerlingen in tweetallen werken. Geef hen vijf minuten om een korte 'elevator pitch' voor te bereiden waarin ze het belang van CO2-opslag uitleggen aan een niet-technisch persoon in slechts één minuut. Elk paar moet vervolgens hun pitch presenteren aan de klas.

4 - Kruiswoordpuzzel
Maak een kruiswoordpuzzel waarin je vijftien belangrijke begrippen uit de tekst opneemt. In de omschrijving onder de puzzel geef je een cryptische uitleg van elk begrip.

5 - Verhaal
Schrijf een futuristisch kort verhaal waarin CO2-opslag in de Noordzee een centrale rol speelt in de strijd tegen klimaatverandering. Laat de leerlingen hun verbeelding de vrije loop en laat ze nadenken over hoe deze technologie de wereld kan veranderen, zowel positief als negatief, en welke morele dilemma's er kunnen ontstaan.


🚀 Bekijk de les in LessonUp


Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden