Doorgaan naar hoofdcontent

Geen telefoons meer in de klas

Vanuit Den Haag is er een dringend advies om de mobiele telefoons uit de klas te weren. Ze zijn een bron van afleiding. Om niet te spreken van de narigheid van opnamen die leerlingen ongewild van elkaar en van leraren maken. Maar tegengeluiden wijzen op de directe leerkansen en kansen op langere termijn als leraren ze wel dulden in hun klas.

Over een half jaar moet de telefoon uit de schoolklassen verdwenen zijn. Volgens minister van Onderwijs Robert Dijkgraaf is de mobiel een onbedwingbare afleiding en moeten leerlingen daar in de klas bij het leren niet aan worden blootgesteld.

Bron 
NRC Mobieltjes op school zijn onmisbaar

Woordenschat
betutteling, wereldbeeld, asociaal gedrag, werkdruk, politiek campagneseizoen

Leerdoel
Ik kan belangrijke voor- en nadelen van smartphonegebruik op school toelichten.

Vragen
1. Waarom vergelijkt de auteur een mobielverbod op school met het hebben van snoep thuis?
2. Wat wil de auteur aantonen met het verhaal van het vriendje dat zichzelf volstopte met snoep?
3. Waarom denkt de auteur dat kinderen juist moeten leren omgaan met smartphones in plaats van een verbod te hebben?
4. Welke punten worden genoemd over volwassenen en hun omgang met smartphones?
5. Wat is het standpunt van de auteur over het verbieden van smartphones op school en hoe kan dat het wereldbeeld van kinderen beïnvloeden?
6. Waarom denkt de auteur dat de pauzes op school minder gezellig worden als er een telefoonverbod is?
7. Hoe denkt de auteur dat kinderen moeten leren omgaan met smartphones in de klas?
8. Waarom noemt de auteur het woord 'betutteling' en wat is zijn standpunt hierover?
9. Wat zijn mogelijke gevolgen als kinderen buiten de klas wél op hun telefoon mogen en er binnen een verbod is?
10. Wat wil de auteur bereiken met het benadrukken van gezond smartphonegebruik en regels stellen in de klas?

Opdrachten

1 - Debat
Organiseer een klasdebat over het nut en de gevolgen van een mobielverbod op school. Verdeel de klas in groepen die voor en tegen het verbod argumenteren. Probeer elkaars standpunten te begrijpen en zoek naar compromissen.

2 - Interview
Interview je klasgenoten en leraren over hun mening en ervaringen met het gebruik van mobiele telefoons op school. Maak een collage of video met hun uitspraken en presenteer dit aan de klas.

3 - Mindmap
Maak een mindmap waarin je de positieve en negatieve aspecten van smartphonegebruik op school in kaart brengt. Denk na over de verschillende perspectieven en probeer verbanden te leggen tussen de verschillende onderwerpen.

4 - Ontwerp een poster of flyer
Ontwerp een poster of flyer met tips voor gezond smartphonegebruik op school. Denk aan adviezen over wanneer en waar je je telefoon beter op stil kunt zetten, hoe je je kunt concentreren tijdens de les en hoe je bewust kunt omgaan met social media.

5 - Telefoongebruik
Voer een experiment uit waarbij je een week lang je smartphonegebruik in de klas bijhoudt. Noteer wanneer je je telefoon gebruikt, voor welke activiteiten en hoe lang. Analyseer achteraf je bevindingen en bespreek deze met je klasgenoten.

Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden