Doorgaan naar hoofdcontent

Huiswerk in tijden van AI

AI biedt leerlingen alle mogelijkheden om hun huiswerk uit te besteden. Met een druk op de knop schrijft ChatGPT opstellen en werkstukken die moeten worden ingeleverd. Leraren vragen zich af wat ze met huiswerk moeten nu AI al volop in gebruik is onder leerlingen.

Bron 

Woordenschat 
plagiaat, rendement, scenario 

Leerdoel 
Ik kan uitleggen hoe AI invloed heeft op huiswerk en school en hoe docenten hiermee kunnen omgaan.

Vragen
1. Hoe gebruiken scholen AI om huiswerk te verbeteren?
2. Op welke manieren kan AI studenten helpen om beter te leren?
3. Wat zijn enkele voorbeelden van hoe AI adaptief leren ondersteunt?
4. Hoe verandert AI de rol van docenten bij het geven van huiswerk?
5. Welke zorgen kunnen er zijn over het gebruik van AI in het onderwijs?
6. Op welke manieren kan AI helpen bij het personaliseren van het leerproces?
7. Hoe kunnen docenten ervoor zorgen dat AI effectief wordt geïntegreerd in het leerproces?
8. Wat zijn enkele mogelijke nadelen van te veel vertrouwen op AI voor huiswerk?
9. Op welke manier kan AI studenten helpen bij het evalueren van hun voortgang?
10. Hoe kan AI helpen om huiswerk interessanter en uitdagender te maken voor studenten?

Opdrachten

1 - Opiniestuk
Schrijf een opiniestuk waarin je uitlegt waarom je denkt dat AI een positieve of negatieve invloed heeft op het geven van huiswerk. Onderbouw je standpunt met feitelijke informatie en voorbeelden.

2 - Discussie
Voer een groepsdiscussie waarbij je de voordelen en uitdagingen van AI in het onderwijs bespreekt. Probeer tot een consensus te komen over de vraag of het gebruik van AI in het huiswerk zinvol is.

3 - AI in de klas
Doe onderzoek naar een specifieke AI-toepassing in het onderwijs en presenteer deze aan de klas. Beoordeel of deze toepassing daadwerkelijk bijdraagt aan beter leren en waarom.

4 - Interview 
Interview een leraar over zijn of haar ervaringen met het gebruik van AI in het lesgeven en huiswerk. Stel vragen over de voor- en nadelen die hij of zij heeft ervaren en hoe hij of zij eventuele uitdagingen heeft aangepakt.

5 - Wat als ...
Stel dat AI het huiswerk van een leerling volledig zou overnemen. Beschrijf hoe dit eruit zou zien en bespreek de mogelijke voor- en nadelen voor het leren en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.


Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden