Doorgaan naar hoofdcontent

Ik ben autonoom


Een groeiende groep mensen verklaart zich autonoom. Ze staan op zichzelf en gaan op hun eigen manier om met wetsregels, boetes en belasting. Overheidsinstanties weten niet goed hoe ze moeten omgaan met deze groep en zoeken naar wat hen precies motiveert tot autonoom leven.

Bron
RTL Nieuws
'Autonomen' luisteren naar niets of niemand – en dan staat de deurwaarder op de stoep

Woordenschat
autonoom, soeverein, deurwaarder, intimideren, schuldenproblematiek, belastingplichtigen, principiële wanbetaler, anti-overheidsextremisme, administratieve invorderingsinstrumenten, geboortetrust, juridische gronden, schuldhulpverlening, bevoegdheden

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat autonomen willen en hoe ze te werk gaan.

Vragen
1. Wat houdt het concept van 'autonomen' in en hoe proberen ze in vrijheid te leven?
2. Hoe reageren autonomen op deurwaarders en welke argumenten gebruiken ze om betaling te vermijden?
3. Wat is het verband tussen anti-overheidsextremisme en de opkomst van autonome individuen?
4. Hoe heeft de schuldenproblematiek bij autonomen geleid tot toenemende agressie tegen deurwaarders?
5. Wat is de rol van 'administratieve invorderingsinstrumenten' in het omgaan met autonome wanbetalers?
6. Welke strategieën gebruiken autonomen om belasting te vermijden terwijl ze wel gebruikmaken van sociale voorzieningen?
7. Wat is de geboortetrust en hoe proberen sommige mensen hier aanspraak op te maken?
8. Hoe heeft het groeiende wantrouwen in de overheid invloed op de schuldenproblematiek en schuldhulpverlening?
9. Waarom maakt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders zich zorgen over autonome individuen met schulden?
10. Wat is het advies van de experts voor het omgaan met autonomen en hun schuldenproblemen?

Opdrachten

1 - Kort stripverhaal
Maak een kort stripverhaal waarin je het leven van iemand die autonoom is volgt. Laat met een of meer situaties goed zijn of haar gedachtegoed zien.

2 - Interview
Interview een fictieve autonome persoon. Bedenk vragen en antwoorden die de overtuigingen en argumenten van deze persoon weergeven.

3 - Gedicht
Geef de emoties en standpunten van autonome individuen weer in een gedicht. Maak gebruik van metaforen en beeldspraak om hun gedachten weer te geven.

4 - Infographic
Maak een infographic waarin je uitleg geeft over de zienswijze en levenswijze van autonomen. Zorg dat de infographic in één oogopslag een beeld geeft van het onderwerp. Gebruik zo min mogelijk tekst.

5 - Dagboekfragment
Schrijf een korte fictief fragment vanuit het perspectief van een deurwaarder die te maken heeft gehad met autonome individuen. Je kunt de uitdagingen en obstakels beschrijven die hij of zij heeft ervaren, evenals de nieuwsgierige vragen die hij of zij zich stelt.Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden