Doorgaan naar hoofdcontent

Joods nieuwjaar: Rosj Hasjana


Op 16 en 17 september begint voor joden het nieuwe jaar. Dat vieren ze jaarlijks met Rosj Hasjana. Het is een feest van vooruitkijken naar een nieuwjaar maar je ook bewust zijn van wat er uit het voorbije jaar nog niet is opgelost.

Bron 

Woordenschat 
verbond - zondebok - ramshoorn (sjofar) - Tenach

Leerdoel 
Ik kan de betekenis en belangrijke gebruiken van het feest van Rosj Hasjana kort beschrijven.

Vragen
1. Wat is de betekenis en het belang van Rosj Hasjana in het jodendom?
2. Met welke rituelen bereiden families zich voor op Rosj Hasjana?
3. Wat is de sjofar en waarom wordt het geblazen tijdens Rosj Hasjana?
4. Wat zijn de traditionele gerechten en symbolische voedingsmiddelen die gegeten worden tijdens Rosj Hasjana, en wat representeren ze?
5. Hoe wordt Rosj Hasjana gevierd in de synagoge?
6. Welke belangrijke thema's en symbolen worden geassocieerd met Rosj Hasjana?
7. Welke rol spelen vergeving en verzoening tijdens Rosj Hasjana?
8. Welke rol speelt liefdadigheid tijdens Rosj Hasjana?
9. Hoe wordt de hoop op een goed en zoet nieuw jaar uitgedrukt en gevierd tijdens Rosj Hasjana?
10. Hoe wordt Rosj Hasjana afgesloten?

Opdrachten

1 - Mindmap
Bekijk de video en maak aantekeningen. Verwerk de aantekeningen in een mindmap. Hiermee vat je met tekst en tekeningen overzichtelijk de belangrijkste informatie uit de video samen.

2 - Bekend, nieuw, vragen
Bekijk de video en noteer wat je al wist, wat nieuw voor je is en welke vragen de video oproept.

3 - Toets
Bekijk de video en vat de inhoud samen in een toets van acht open of meerkeuze vragen (of een combinatie van deze soorten vragen). Zorg dat alle belangrijke deelonderwerpen in de video in je vragen aan bod komen. 
 
4 - One minute paper
Schrijf na het bekijken van de video in één minuut alles op dat je hebt onthouden. Wissel je papier daarna uit met een klasgenoot en geef elkaar inhoudelijke feedback.

5 - Nieuwjaarskaart
Stel: je krijgt de opdracht een kaart voor dit nieuwjaarsfeest te ontwerpen. Welke vijf voorwerpen of symbolen moeten er in elk geval op worden afgebeeld? Noem ze en beargumenteer bij alle vijf waarom ze zo belangrijk zijn voor Joods nieuwjaar.


Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden