Generatie Alpha


Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit.


Leerdoel 
Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn. 

Woordenschat
boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit

Vragen
1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha?
2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom?
3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher?
4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman?
5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie?
6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie?
7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Alpha vanwege hun groeiende gebruik van technologie?
8. Wat zijn enkele mogelijke gevolgen van het feit dat Generatie Alpha later met echte problemen wordt geconfronteerd?
9. Hoe beschrijft de tekst het verschil in volwassen worden tussen Generatie Alpha en voorgaande generaties?
10. Hoe kunnen ouders en opvoeders volgens de tekst omgaan met de specifieke kenmerken van Generatie Alpha?

Opdrachten

1 - Portretteer jezelf als lid van de Generatie Alpha. Maak gebruik van de tien vragen hierboven om te laten zien welke kenmerken jijzelf herkent. Je kunt het portret schrijven, maar je kunt ook kiezen voor bijvoorbeeld tekenen of vertellen (audio of video).

2 - Ontwerp een quiz met vragen over de tekst. Speel de quiz met enkele klasgenoten. Laat je klasgenoten meedoen om te zien wie het meest heeft onthouden.

3 - Schrijf een brief aan je toekomstige zelf, waarin je reflecteert op hoe het is (zou zijn) om op te groeien als lid van Generatie Alpha. Je kunt gebruikmaken van de website FutureMe: Write a Letter to your Future Self om de brief op een datum in de toekomst naar jezelf te laten mailen.

4 - Bedenk een korte enquête en voer deze uit onder je medeleerlingen om te zien hoeveel van hen zich kunnen identificeren met de kenmerken van Generatie Alpha. Je gaat deze enquête niet op grote schaal gebruiken, maar toets hem wel door enkele klasgenoten de enquête te laten invullen. Bespreek daarna samen met hen of de enquête voldoet en duidelijk genoeg is. Bespreek ook kort welke overeenkomsten en verschillen jullie zien in jullie antwoorden.

5 - Maak een toekomstvoorspelling over hoe de wereld eruit zal zien wanneer Generatie Alpha volwassen is. Welke veranderingen en uitdagingen zullen zij waarschijnlijk tegenkomen? Je kunt deze opdracht ook samen uitvoeren. Schrijf na jullie gesprek een korte tekst (post of blog) waarin jullie jullie belangrijkste voorspellingen delen.


Populaire posts