Doorgaan naar hoofdcontent

Carnaval


Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis.

Trouw | Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk

Leerdoel
Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven.

Woordenschat
lokale - ceremonie - gekoesterde - boerenkiel - extravagante - vooraanstaande - protocol - gerechtvaardigd - persiflage - trekjes krijgen (van) - repressie - gelagen - overvloedig - machtsverhoudingen - voornaamheid - in het gareel lopen - ascese - de Reformatie - paaps - de orthodoxie - uitspattingen - gezindten - hiërarchie - tot afgrijzen van - purist - smalend - zweren bij 

Vragen
1. Wat maakt carnaval een veelvormig fenomeen (alinea 1)?
2. Waarom zijn protocollen en regeltjes moeilijk te verenigen met carnaval?
3. Welke rol spelen persiflages tijdens carnaval?
4. Wat is de oorsprong van carnaval?
5. Waarom botsten christendom en de nieuwjaars- en voorjaarsfeesten aanvankelijk en hoe werden ze in carnaval gecombineerd?
6. Waarom lieten bij de Reformatie zowel protestanten als katholieken het carnavalsfeest naar de achtergrond verdwijnen?
7. Door welke ontwikkelingen keerde het carnavalsfeest terug?
8. Licht het verwijt van protestanten richting katholieken en hun carnaval toe.
9. Wat wordt bedoeld met evenementisering (alinea 11)?
10. Wat zorgt dat carnaval ook in onze tijden verandert?

Opdrachten

1. Mindmap
Vat de tekst samen in een mindmap. Gebruik minimaal 75% van de woordenschat in je mindmap.

2. Carnavalsjournaal 
Maak een carnavalsjournaal waarin je aan minstens drie belangrijke ontwikkelingen uit de tekst aandacht besteedt. Maak een opname van je journaal en zorg dat het geheel 2 á 3 minuten duurt. 

3. Tijdlijn
Vat de tekst samen in een aantrekkelijke, kleurrijke tijdlijn. Verduidelijk alle onderdelen op de tijdlijn met een korte toelichting in eigen woorden. Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je