Doorgaan naar hoofdcontent

Defensiespecialisten zeggen: 'Wees voorbereid'

Vanuit defensie klinkt de oproep om bedacht te zijn op onverwachte situaties. E
uropese landen moeten hun inwoners voorbereiden op noodsituaties, vooral gericht op oorlog. Het is belangrijk dat burgers zich bewust zijn van mogelijke gevaren en weten wat te doen met desinformatie en (GPS-)storingen. 

AD Hoe andere Europese landen burgers al adviseren over oorlog: ‘Voorbereiden op onvoorspelbaar tijdperk’ | Deze verhalen mag je niet missen | AD.nl

Leerdoel
Je kunt uitleggen hoe Europese landen hun inwoners helpen voor te bereiden op mogelijke noodsituaties en ervoor zorgen dat mensen weten wat te doen als er gevaar dreigt. 

Woordenschat
desinformatie, evidentie, sabotage, risicobeheersing, bivakkeren, topografie

Vragen
1. Wat adviseert de Navo-topman Rob Bauer aan Europese burgers met betrekking tot voorbereiding op oorlog?
2. Welke informatie bevat een brochure die naar Zweedse gezinnen is gestuurd in verband met oorlogsvoorbereiding?
3. Wat zijn de betekenissen van verschillende sirenesignalen die kunnen afgaan tijdens noodsituaties in Zweden?
4. Welke items worden genoemd in de checklist van dingen die je in huis moet hebben volgens de Zweedse brochure?
5. Waarom wordt in de tekst gewezen op het belang van desinformatiebewustzijn tijdens oorlogstijd?
6. Waar vinden storingen in het GPS-systeem plaats, en waarom is dit relevant voor noodsituaties?
7. Wat wordt voorgesteld als een mogelijke training voor jongeren in Letland om zich voor te bereiden op noodsituaties?
8. Wat voor soort programma's organiseert het Belgische leger voor tieners in relatie tot defensie?
9. Hoe traint het Zweedse leger tieners met betrekking tot wapengebruik?
10. Wat zijn enkele van de aanbevelingen van admiraal Rob Bauer voor burgers in Europa tijdens een persconferentie?Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je