Doorgaan naar hoofdcontent

Hemelreis Mohammed – Lailat-ul-Meraj


Dit jaar valt de viering van de hemelreis van Mohammed ofwel Lailat-ul-Meraj op 8 februari. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron. 

Is Geschiedenis | De nachtreis van Mohammed

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen.

Woordenschat
de geloofsleer - de profeet - de Tempelberg - de openbaring - de traditie - introduceren - Hadith - de overlevering - het visioen - de stroming - fysieke

Vragen

1. Wat wordt bedoeld met het begrip geloofsleer?
2. Wat maakt de Tempelberg belangrijk in de islam?
3. Wat is het verband met de uitdrukking in de zevende hemel zijn en de zeven hemelen waarover de tekst vertelt?
4. Wat wordt bedoeld met de verschillende hemelsferen?
5. Wat wordt bedoeld met openbaringen?
6. Wat gebeurt op de reis met de verplichting van het dagelijkse gebed?
7. Om welke redenen is deze hemelreis belangrijk binnen de islam?
8. Welke gebruiken kent de dag van Lailat-ul-Meraj?
9. De islam kent vijf zuilen. Bespreek kort wat ze inhouden. Maak eventueel gebruik van een andere bron. 
10. Op welke van deze zuilen wijst Lailat-ul-Meraj vooral?

Opdrachten

1. One minute paper
Lees de tekst. Schrijf daarna in één minuut op wat je hebt onthouden van de tekst. Lees daarna de tekst nog eens (in enkele minuten) door. Vul daarna je one minute paper aan. Beide keren leg je bij het schrijven de tekst weg. 

2. Vlog
Maak een video van 2 á 3 minuten waarin je uitleg geeft over Lailat-ul-Meraj en de vijf zuilen. 

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je