Doorgaan naar hoofdcontent

Komende MNMweek | 5 t/m 9 februari


maandag 5 februari: Carnaval

Het geliefde carnavalsfeest heeft oude wortels en was door de eeuwen heen ook aan verandering onderhevig. In deze tekst lees je wat belangrijke keerpunten waren in de carnavalsgeschiedenis.

Trouw | Net als andere tradities verandert ook het carnaval onherroepelijk

Leerdoel
Ik kan belangrijke keerpunten in de geschiedenis van carnaval beschrijven.

dinsdag 6 februari: Valentijnsdag

Op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd Valentijnsdag als een dag van liefde en genegenheid. Achter deze romantische façade schuilt echter een intrigerend mysterie rond de derde-eeuwse katholieke martelaar, Sint-Valentijn. Zijn vermeende stoffelijke resten zijn verspreid over kerken in heel Europa, maar de vraag blijft: waar ligt hij werkelijk begraven?

Leerdoel
Je kunt uitleggen wie Valentinus was en hoe en waarom hij is verbonden met Valentijnsdag.

woensdag 7 februari: Verkennen, informeren, formeren 

Binnenkort moet informateur Plasterk met een advies aan de Tweede Kamer komen. Daar moet hij in aangeven hoe kansrijk een samenwerking van PVV, VVD, NSC en BBB is. Lang niet iedereen verwacht dat deze partijen tot overeenkomst komen. Deze video vertelt hoe het proces van verkennen, informeren en formeren in zijn werk gaat. 

Een Vandaag | Komt er nu sneller een kabinet? Zo is het proces van de formatie sinds de vorige keer aangepast

Leerdoel
Ik kan factoren noemen die van invloed zijn op de vorming van een coalitie.

donderdag 8 februari: Hemelreis Mohammed – Lailat-ul-Meraj

Dit jaar valt de viering van de hemelreis van Mohammed ofwel Lailat-ul-Meraj op 8 februari. Op deze dag gedenken moslims een reis die de profeet Mohammed op een nacht maakte. Lees meer over die reis en de betekenis in de onderstaande bron. 

Is Geschiedenis | De nachtreis van Mohammed

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat wordt gevierd tijdens Lailat-ul-Meraj en wat moslims op deze dag doen.

vrijdag 9 februari: Social media in de beklaagdenbank

De Amerikaanse Senaat ondervroeg onlangs de CEO's van Meta, TikTok, X, Snap en Discord over de veiligheid van kinderen op sociale media. De zorgen strekten zich uit tot de groeiende impact van deze platforms op het mentale welzijn van kinderen. Tijdens het vier uur durende verhoor kwamen kritische vragen en beschuldigingen naar voren, waarbij de techbedrijven hun genomen maatregelen moesten verdedigen.


Leerdoel
Je kunt uitleggen waarom de Amerikaanse Senaat bezorgd is over kinderveiligheid op sociale media en welke oplossingen worden genoemd. 

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je