Doorgaan naar hoofdcontent

Social media in beklaagdenbank


De Amerikaanse Senaat ondervroeg onlangs de CEO's van Meta, TikTok, X, Snap en Discord over de veiligheid van kinderen op sociale media. De zorgen strekten zich uit tot de groeiende impact van deze platforms op het mentale welzijn van kinderen. Tijdens het vier uur durende verhoor kwamen kritische vragen en beschuldigingen naar voren, waarbij de techbedrijven hun genomen maatregelen moesten verdedigen.


Leerdoel
Je kunt uitleggen waarom de Amerikaanse Senaat bezorgd is over kinderveiligheid op sociale media en welke oplossingen worden genoemd. 

Woordenschat
senatoren, commissievoorzitter, klokkenluider, retorisch, ombudsman, spervuur, zelfbeeld

Vragen
1. Wat was het onderwerp van het verhoor in de Amerikaanse Senaat met directeuren van Meta, TikTok, X, Snap en Discord?
2. Wat was de strekking van de kritiek van politici tijdens het verhoor?
3. Hoe reageerde Meta-CEO Mark Zuckerberg op de kritiek en wat werd van hem gevraagd?
4. Welke maatregelen hebben de techbedrijven genomen volgens hun vertegenwoordigers?
5. Welke specifieke kritiek werd geuit over een kinderpornowaarschuwing op Instagram?
6. Hoe reageerde senator Ted Cruz op dit onderwerp tijdens het verhoor?
7. Wat zijn de aanklachten tegen Meta in de Verenigde Staten?
8. Wat beweerde een nieuwe klokkenluider over Meta volgens The Guardian?
9. Welke wetsvoorstellen liggen er in de VS om kinderen online beter te beschermen?
10. Welke twee grote socialemediaplatforms hebben steun uitgesproken voor wetsvoorstellen en welke niet?

Opdrachten

1. 5w1h
Beantwoord de vraag wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe met behulp van de tekst.

2. Commentaar
Schrijf een kort commentaar. Bespreek hierin hoe ouders volgens jou betrokken kunnen zijn bij het reguleren van het socialemediagebruik van hun kinderen.

3. Column
Bedenk creatieve oplossingen om de veiligheid van kinderen op sociale media te verbeteren. Presenteer ze in een column van 200 tot 300 woorden. 

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je