Doorgaan naar hoofdcontent

Valentijnsdag


Op 14 februari vieren miljoenen mensen wereldwijd Valentijnsdag als een dag van liefde en genegenheid. Achter deze romantische façade schuilt echter een intrigerend mysterie rond de derde-eeuwse katholieke martelaar, Sint-Valentijn. Zijn vermeende stoffelijke resten zijn verspreid over kerken in heel Europa, maar de vraag blijft: waar ligt hij werkelijk begraven?

Leerdoel
Je kunt uitleggen wie Valentinus was en hoe en waarom hij is verbonden met Valentijnsdag.

Woordenschat 
stoffelijke resten, schutspatroon, basilica, martelaar, vermeende, reliekschrijn, hagiografie, vertoon, betwist, authenticiteit, pelgrims, heiligenkalender, naamdagen, rivaliteit, kritiek, miraculeuze, overlevering, façade 

Vragen
1. Waarom brengen mensen op Valentijnsdag bezoeken aan kerken waar stoffelijke resten van Sint-Valentijn bewaard zouden worden?
2. Wat is het mysterieuze en gruwelijke verhaal achter Valentijnsdag volgens de tekst?
3. Waar wordt beweerd dat het hart van Sint-Valentijn wordt bewaard?
4. Hoe wordt het vermeende schedel van Sint-Valentijn aanbeden en waar bevindt het zich?
5. Waar in Europa zijn er kerken die stoffelijke resten van Sint-Valentijn claimen te bezitten?
6. Waarom is Sint-Valentijn in 1969 uit de officiële Heiligenkalender van de rooms-katholieke kerk geschrapt?
7. Wat zegt professor Lisa Bitel over de legende van Sint-Valentijn en de betrouwbaarheid van de informatie?
8. Hoe en wanneer ontstond de viering van 'Valentijnsdag' als een viering van de liefde tussen minnaars volgens de tekst?
9. Welke kritiek uit professor Henry Kelly over de verhalen rond het leven van Sint-Valentijn wordt genoemd?
10. Wat was de rol van relieken en hoe reageerde de rooms-katholieke kerk op het bezit ervan?
Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je