Doorgaan naar hoofdcontent

Verkennen, informeren, formerenBinnenkort moet informateur Plasterk met een advies aan de Tweede Kamer komen. Daar moet hij in aangeven hoe kansrijk een samenwerking van PVV, VVD, NSC en BBB is. Lang niet iedereen verwacht dat deze partijen tot overeenkomst komen. Deze video vertelt hoe het proces van verkennen, informeren en formeren in zijn werk gaat. 

Een Vandaag | Komt er nu sneller een kabinet? Zo is het proces van de formatie sinds de vorige keer aangepast

Leerdoel
Ik kan factoren noemen die van invloed zijn op de vorming van een coalitie.

Woordenschat
de formatie - de coalitie - de verkenner - de informateur - de formateur - de bevindingen - het regeerakkoord - de minister - de secretaris - de oppositie

Vragen
1. Welke rol speelt de informateur?
2. Hoe komt de keuze van een informateur tot stand? 
3. Wat is het verschil tussen het informatieproces en het formatieproces na de verkiezingen? 
4. Wat wordt gedaan tijdens een informatieperiode?
5. Welke invloed hebben verkiezingsuitslagen op de coalitieonderhandelingen?
6. Op basis van welke criteria worden partijen uitgenodigd om deel te nemen aan de coalitie?
7. Wat is het verschil tussen een informateur en een formateur tijdens de kabinetsformatie?
8. Wat zijn de mogelijke struikelblokken of uitdagingen tijdens de coalitieonderhandelingen?
9. Wat gebeurt er als partijen er niet uitkomen tijdens de formatieonderhandelingen?
10. Hoe wordt de nieuwe minister-president van Nederland gekozen en benoemd?

Opdrachten

1. Krantenkoppen
Vat de video samen in 5-8 krantenkoppen. 

2. Quiz
Vat de video samen in een quiz van 15 meerkeuzevragen. 

3. Mindmap
Laat in een mindmap zien hoe een nieuwe coalitie wordt gevormd. Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je