Doorgaan naar hoofdcontent

Een mes mee naar school


Het is een verontrustende trend: het toenemende aantal jongeren dat messen mee naar school neemt. Vaak gebeurt dat uit angst voor geweld op straat. Politie en scholen nemen maatregelen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Maar het blijkt ingewikkeld om de groep die het betreft te bereiken. 

Elsevier Weekmagazine | Met een mes naar school? ‘We horen van kinderen dat het de norm is’ 

Leerdoel
Je kunt uitleggen wat de tekst vertelt over oorzaken en mogelijke aanpakken van het probleem. 

Woordenschat
convenant, reputatieschade, interventie, strafrechtelijke, ronselen, foedraal, disciplinerende, contraproductief, represailles, escalatie, virtuele, devies, reprimande, perspectief

Vragen
1. Wat zijn de redenen dat steeds meer leerlingen messen mee naar school nemen?
2. Welke maatregelen worden in Den Haag genomen om het messenbezit onder jongeren terug te dringen?
3. Wat is de houding van scholen ten opzichte van het bespreken van wapenbezit onder leerlingen?
4. Wat zijn de observaties van wethouder Bredemeijer over het messenprobleem onder schooljeugd?
5. Hoe reageren scholen op het wapenbezit van leerlingen volgens directeur Webb?
6. Wat zijn de bevindingen van inspecteur Heringa over waarom jongeren zich bewapenen?
7. Hoe worden kluisjes op scholen gecontroleerd op wapenbezit en andere verboden items?
8. Wat zijn enkele creatieve manieren waarop jongeren hun wapens verbergen?
9. Hoe wordt er gereageerd op wapenbezit op scholen en wat zijn mogelijke gevolgen voor de daders?
10. Wat zijn enkele initiatieven en programma's die zijn opgezet om het messenprobleem aan te pakken?

Opdrachten

1. Andere schoenen - Vat de bron samen en stel je een bepaald standpunt voor door vanuit het perspectief van een betrokkene te reageren. Bijvoorbeeld als verslaggever, ooggetuige, gedupeerde, tegenstander of als woordvoerder van een organisatie.

2. BNN - Reageer op de bron door op te schrijven wat bekend voor je was, wat nieuw voor je was en wat je nieuwsgierig maakt.

3. Cornellsamenvatting - Vat de bron samen door eerst bij kernwoorden notities (of tekeningen) te maken en daarmee uiteindelijk een korte samenvatting van de inhoud te maken. Kijk op de website van Vernieuwenderwijs voor een nadere uitleg: Leer aantekeningen te maken met de Cornell-methode - Leer.tips

4. Kop 5 - Bedenk vijf koppen over het onderwerp van de bron, die niet gemakkelijk uit te leggen zijn. Schrijf bij elke kop een uitleg van enkele zinnen. Test daarna je koppen door ze aan een ander voor te leggen.

5. Reactie - Vat de bron samen door een reactie te schrijven. Geef in je reactie kort weer wat de bron over het onderwerp vertelt.


Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a