Het verhaal van Sanda

De Vlaamse Sanda Dia, een jonge student, overleed tijdens zijn ontgroening bij de studentenvereniging Reuzegom. Zijn vader, Ousmane Dia, heeft een boek geschreven over het verlies van zijn zoon en de daaropvolgende rechtszaak. In het boek is hij kritisch over de klassenongelijkheid in het rechtssysteem in België.

NRC | De zoon van Ousmane Dia stierf tijdens de ontgroening. ‘Terwijl Sanda doodging, belden zij de allerbeste advocaten’

Leerdoel 
Je kunt het standpunt van de vader van Sanda toelichten.

Woordenschat
hersenoedeem, klassenongelijkheid, voorhechtenis, reconstructie, trial by media, mensonterende, exemplarisch

Vragen 
1. Wie is Sanda Dia en wat gebeurde er tijdens zijn ontgroening?
2. Hoe beschrijft zijn vader, Ousmane Dia, het overlijden van Sanda?
3. Wat is het standpunt van Ousmane Dia over de straffen die de daders kregen?
4. Waarom voelde Ousmane Dia geen haat tegenover de daders?
5. Wat zijn de gevolgen van Sanda's dood voor Ousmane Dia?
6. Wat zijn de opvattingen van Ousmane Dia over klassenongelijkheid en justitie?
7. Hoe reageerde Ousmane Dia op de vergiffenisvraag van een van de daders?
8. Wat is het verschil in straffen tussen de daders en een youtuber die hun namen onthulde?
9. Waarom koos Sanda voor deelname aan de ontgroening ondanks het verbergen van de waarheid voor zijn vader?
10. Hoe reageerde de maatschappij op het overlijden van Sanda en het proces van de daders?

Opdrachten 

1. One minute paper - Schrijf gedurende één minuut op wat je hebt onthouden van de bron. Vergelijk daarna jouw paper met dat van een of meer anderen.

2. Stille discussie - Bespreek met anderen de vraag waarom veel studenten lidmaatschap van een studentenvereniging zo belangrijk vinden. Doe dat zonder spreken op een groot vel papier. Je mag op papier op elkaar reageren. Na een bepaalde tijd krijg je het signaal dat mag worden gesproken. Bespreek dan de belangrijkste inzichten uit jullie discussie.

3. Hiaten - Bespreek de aspecten van het onderwerp waar de bron niet of niet voldoende antwoord geeft.

4. Cornellsamenvatting - Vat de bron samen door eerst bij kernwoorden notities (of tekeningen) te maken en daarmee uiteindelijk een korte samenvatting van de inhoud te maken. Kijk op de website van Vernieuwenderwijs voor een nadere uitleg: Leer aantekeningen te maken met de Cornell-methode - Leer.tips

5. Reactie - Vat de bron samen door een reactie te schrijven. Geef in je reactie kort weer wat de bron over het onderwerp vertelt.


Populaire posts