Doorgaan naar hoofdcontent

Komende MNMweek I 13 t/m 17 mei

De lessen van deze week gaan over de actie Mei Social Vrij (maandag), demonstratierecht (dinsdag), wapenbezit op school (woensdag), ideeën over duurzaamheid (donderdag) en Vesak (vrijdag).

maandag 13 mei: Mei socialvrij?
De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven.


Leerdoel 
Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten.

afbeelding: www.meisocialvrij.nl

dinsdag 14 mei: Rechtdoen aan demonstratierecht
Het recht om te demonstreren en de grenzen ervan zijn onderwerp van discussie, vooral na recente gebeurtenissen. Mensen vragen zich af hoe we dit recht kunnen behouden zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Nieuwsuur  Demonstratierecht ter discussie, wat zijn de grenzen?

Leerdoel
Je kunt uitleggen hoe je de vrijheid om te demonstreren in evenwicht kunt houden met de behoefte aan veiligheid en orde in de samenleving.

woensdag 15 mei: Een mes mee naar school
Het is een verontrustende trend: het toenemende aantal jongeren dat messen mee naar school neemt. Vaak gebeurt dat uit angst voor geweld op straat. Politie en scholen nemen maatregelen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Maar het blijkt ingewikkeld om de groep die het betreft te bereiken. 

Elsevier Weekmagazine | Met een mes naar school? ‘We horen van kinderen dat het de norm is’ 

Leerdoel
Je kunt uitleggen wat de tekst vertelt over oorzaken en mogelijke aanpakken van het probleem. 

donderdag 16 mei: Belasting betalen over hoeveel je consumeert
In een tijd waarin de urgentie van duurzaamheid en milieubehoud steeds duidelijker wordt, staat de zoektocht naar effectieve oplossingen voor groene groei centraal. Het streven naar duurzaam produceren en consumeren lijkt een aantrekkelijk antwoord, maar roept ook belangrijke vragen op over de haalbaarheid en effectiviteit ervan. Paul Schenderling onderzoekt kritisch de mythe van groene groei en stelt hij alternatieve benaderingen voor om de uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Managementnieuws | Paul Schenderling: ‘Er is geen bewijs dat groene groei werkt’

Leerdoel 
Je kunt voorbeelden geven van complexe uitdagingen die de aanpak van milieuproblemen, zoals duurzame groei, met zich meebrengt.

vrijdag 17 mei: Een dag voor Boeddha
De viering van Vesak, het hoogtepunt van het boeddhistische jaar, brengt wereldwijd gemeenschappen samen om de geboorte, verlichting en dood van Siddhartha Gautama, de historische Boeddha, te herdenken. In Nederland komen oorspronkelijk uit Azië afkomstige boeddhistische gemeenschappen bijeen in tempels om deze belangrijke gebeurtenis te vieren. Deze vieringen weerspiegelen niet alleen de religieuze aspecten van het boeddhisme, maar ook de culturele diversiteit en de westerse interpretatie van dit eeuwenoude geloof.


Leerdoel
Je kunt uitleggen hoe Vesak in Nederland wordt gevierd en hoe verschillende culturele gemeenschappen in Nederland hun religieuze tradities behouden en uitdragen.Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a