Doorgaan naar hoofdcontent

Mei socialvrij?


afbeelding: www.meisocialvrij.nl

De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven.


Leerdoel 
Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten.

Woordenschat
cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek

Vragen 
1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel?
2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan andere maandlange initiatieven zoals Dry January, en wat zijn enkele potentiële voordelen van deelname aan zo'n initiatief?
3. Hoe beïnvloedt het voortdurende gebruik van smartphones en sociale media het vermogen van individuen om diep na te denken en gefocust te blijven op hun werk, volgens Jan Bruin?
4. Welke specifieke strategieën heeft Jan Bruin gebruikt om zijn eigen verslaving aan smartphones te overwinnen, en in hoeverre waren deze strategieën succesvol voor hem?
5. Wat zijn enkele langetermijneffecten van excessief smartphonegebruik op de mentale gezondheid en het algemene welzijn, zoals beschreven in het artikel?
6. Op welke manieren kan een verbod op smartphones op de werkplek de productiviteit en concentratie verbeteren, zoals voorgesteld door Jan Bruin?
7. Hoe dragen sociale media bij aan het gevoel van FOMO (Fear Of Missing Out) bij gebruikers, en hoe kan deelname aan Mei Social Vrij helpen om dit gevoel te verminderen?
8. Hoe kan het bewust verminderen van smartphonegebruik tijdens Mei Social Vrij bijdragen aan het vergroten van zelfbewustzijn en het ontwikkelen van gezondere digitale gewoonten?
9. Wat zijn enkele van de belangrijkste obstakels bij het verminderen van smartphonegebruik, en welke strategieën kunnen worden gebruikt om deze te overwinnen?
10. Op welke manieren beïnvloeden sociale media de vorming van sociale interacties en relaties, en hoe kan het verminderen van het gebruik ervan tijdens Mei Social Vrij deze dynamiek veranderen?

Opdrachten

1. Beeldspraak - Vat de bron samen door ongeveer vijf spreekwoorden of gezegden te kiezen die samen goed de kern presenteren. Test je keuze door de spreekwoorden of gezegden aan een ander voor te leggen.

2. Hiaten - Bespreek de aspecten van het onderwerp waar de bron niet of niet voldoende antwoord geeft.

3. Stille discussie - Bespreek met anderen de stelling dat Mei Social Vrij lang niet ver genoeg gaat om de terugdringing van ons mobielgebruik. Je doet dat op papier waarbij je niet spreekt. Je mag op papier op elkaar reageren. Na een bepaalde tijd krijg je het signaal dat mag worden gesproken. Bespreek dan de belangrijkste inzichten uit jullie discussie.

4. Taboewoorden - Vat de bron samen door de inhoud met (een) ander(en) te bespreken. Iedere deelnemer krijgt twee of drie woorden die zij of hij niet mag gebruiken in het gesprek. Kies bij iedereen voor minimaal één woord dat voor het te bespreken onderwerp belangrijk is.

5. Waar of niet waar - Noteer 15 uitspraken over de inhoud van de bron waarvan een deel niet waar is. Wissel de uitspraken uit met een klasgenoot en bepaal wat waar is en wat niet waar is.
Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.