Doorgaan naar hoofdcontent

Rechtdoen aan demonstratierecht


Het recht om te demonstreren en de grenzen ervan zijn onderwerp van discussie, vooral na recente gebeurtenissen. Mensen vragen zich af hoe we dit recht kunnen behouden zonder de veiligheid in gevaar te brengen.

Nieuwsuur Demonstratierecht ter discussie, wat zijn de grenzen?

Leerdoel
Je kunt uitleggen hoe je de vrijheid om te demonstreren in evenwicht kunt houden met de behoefte aan veiligheid en orde in de samenleving.

Woordenschat
demissionaire, ontwrichtende, pleidooi, bestaansrecht, ondermijnt, aanstootgevende, dwangsommen, infrastructuur, exemplaren, provoceert

Vragen
1. Waarom komt er voorlopig geen verbod op koranverbrandingen?
2. Waar pleit burgemeester Ahmed Marcouch voor met betrekking tot ontregelende demonstraties?
3. Wat is het standpunt van Amnesty International over het demonstratierecht in Nederland?
4. Welke ervaring deelt Laura ten Brink van Extinction Rebellion over haar demonstratierecht?
5. Wat is het standpunt van VVD-Kamerlid Ingrid Michon over het demonstratierecht?
6. Welke vergelijking maakt Michon met de Public Order Act in het Verenigd Koninkrijk?
7. Wat is de zorg van Marcouch en andere burgemeesters met betrekking tot nationale veiligheid?
8. Wat gebeurt er in Denemarken en Zweden met betrekking tot het verbranden van korans?
9. Hoe heeft Laura ten Brink van Extinction Rebellion haar protestervaring beschreven?
10. Wat is het doel van het aangekondigde onderzoek door het demissionaire kabinet?

Opdrachten

1. Cornellsamenvatting - Vat de bron samen door eerst bij kernwoorden notities (of tekeningen) te maken en daarmee uiteindelijk een korte samenvatting van de inhoud te maken. Kijk op de website van Vernieuwenderwijs voor een nadere uitleg: Leer aantekeningen te maken met de Cornell-methode - Leer.tips

2. Beeldspraak - Vat de kern van de bron samen door vijf spreekwoorden of gezegden te kiezen die de inhoud goed samenvatten. Test je keuze door ze aan een ander voor te leggen.

3. Voorbeelden - Onder het artikel staan voorbeelden van discussies over de grenzen aan het demonstratierecht. Kies er een en bespreek het gekozen voorbeelden vanuit de vragen: 1 - Wat is het (belangrijkste) vraagstuk of dilemma? 2 - Wie zijn de belangrijkste betrokkenen? 3 - Welke belangen staan er op het spel? 4 - Welke normen en waarden zijn er aan de orde? 5 - Wat zijn de belangrijkste oplossingsmogelijkheden?

4. Stille discussie - Bespreek met anderen de vraag wat de grenzen zijn van demonstratierecht (of een andere gegeven stelling of vraag) op papier waarbij je niet spreekt. Je mag op papier op elkaar reageren. Na een bepaalde tijd krijg je het signaal dat mag worden gesproken. Bespreek dan de belangrijkste inzichten uit jullie discussie.

5. Doorvragen - Vat de bron samen door vijf vragen te bedenken die je een betrokkene zou willen stellen. Bedenk wat diegene mogelijkerwijs zou kunnen antwoorden.


 

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a