Kleur was niet meteen oké

Lees het artikel Kleurenfoto´s uit 1907 zijn altijd verrassend. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat
de reproducties (alinea 6) 
reproduceren (alinea 7)
het procedé (alinea 7)
mechanisch (alinea 8)
het palet (alinea 9)
het contrapunt (alinea 12) hv

BK
1. Waarover gaan de zinnen 1-2 van alinea 1?
2. Wat is de aanleiding voor het schrijven van het artikel?
3. Uit welke tijd komen de zinnen in alinea 2-3?
4. Waarom komen autochromes eigenlijk nooit uit het archief?
5. Wat maakte de autochromes commercieel oninteressant?

GT
1. Wat wordt bedoeld met enkelkleurig en veelkleurig (alinea 2)?
2. Op welke bijzondere tegenstelling wijst alinea 11?
3. Wat waren de gevolgen van het algemeen toegankelijk worden van kleurenfotografie?
4. Welke tegenstelling vormden zwart-wit- en kleurenfotografie volgens alinea 9?
5. Welke tegenstelling beschrijft alinea 10?

HV
1. Wat is het doel van alinea 2 en 3?
2. Leg het begrip omgekeerd minderwaardigheidscomplex uit (alinea 8).
3. Welke belangrijke conclusies ten aanzien van de geschiedenis van de fotografie trekt de maker van het fotoboek in alinea 9-11 en 13?
9: 
10: 
11: 
13: 
4. Wat bedoelt de schrijver met het begrip contrapunt (alinea 12)?
5. Waarop doelt de titel met het woord verrassing?