Doorgaan naar hoofdcontent

Een nieuwe lont in het kruitvat - 1 en 2 -

Lees het artikel en bekijk de clips van Geloof, nationalisme en eergevoel maken dit stukje Jeruzalem tot kruitvat. Maak aantekeningen bij de clips. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste feiten uit de clips verzamelen
O Ik kan de bijbehorende tekst gebruiken als extra, verklarende bron

Woordenschat:
ultieme = uiterste
soeverein = onafhankelijk
de escalatie = het verergeren, het uit de hand lopen
in groten getale = met velen
detecteren (detectiepoortjes) = opsporen

BK 1-2

1. Sinds wanneer behoort de Tempelberg weer tot Israël?

2. Waarom is het complex belangrijk voor Israël?

3. Wat is de reden voor extra beveiliging bij de Tempelberg?

4. Waarom protesteren Palestijnen tegen de detectiepoortjes?

5. Waarom bidden de Palestijnen in de straten?

GT 1-2 / BK 3

1. Waarom leidt Israëlische bemoeienis met de Tempelberg tot felle reacties bij Palestijnen?

2. Sinds wanneer heeft Israël de tempelberg in handen?

3. Wat was de aanleiding voor de strenge veiligheidsmaatregelen van Israël?

4. Waarom stelt Israël een leeftijdsgrens vanaf 50 jaar in?

5. Wat zien de Palestijnen als een provocatie?

HV 1-2

1. Waarom is gekozen voor niet-Israëlisch bestuur op de Tempelberg?

2. Wat zien de Palestijnen als een provocatie?

3. De Al-Aqsa is een nationalistisch symbool. Leg uit.

4. Het islamitische bestuur is een erezaak. Leg uit.

5. Welke meningen bevatten de clips?


Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al