Een nieuwe lont in het kruitvat - 1 en 2 -

Lees het artikel en bekijk de clips van Geloof, nationalisme en eergevoel maken dit stukje Jeruzalem tot kruitvat. Maak aantekeningen bij de clips. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste feiten uit de clips verzamelen
O Ik kan de bijbehorende tekst gebruiken als extra, verklarende bron

Woordenschat:
ultieme = uiterste
soeverein = onafhankelijk
de escalatie = het verergeren, het uit de hand lopen
in groten getale = met velen
detecteren (detectiepoortjes) = opsporen

BK 1-2

1. Sinds wanneer behoort de Tempelberg weer tot Israël?

2. Waarom is het complex belangrijk voor Israël?

3. Wat is de reden voor extra beveiliging bij de Tempelberg?

4. Waarom protesteren Palestijnen tegen de detectiepoortjes?

5. Waarom bidden de Palestijnen in de straten?

GT 1-2 / BK 3

1. Waarom leidt Israëlische bemoeienis met de Tempelberg tot felle reacties bij Palestijnen?

2. Sinds wanneer heeft Israël de tempelberg in handen?

3. Wat was de aanleiding voor de strenge veiligheidsmaatregelen van Israël?

4. Waarom stelt Israël een leeftijdsgrens vanaf 50 jaar in?

5. Wat zien de Palestijnen als een provocatie?

HV 1-2

1. Waarom is gekozen voor niet-Israëlisch bestuur op de Tempelberg?

2. Wat zien de Palestijnen als een provocatie?

3. De Al-Aqsa is een nationalistisch symbool. Leg uit.

4. Het islamitische bestuur is een erezaak. Leg uit.

5. Welke meningen bevatten de clips?