De wereld valt stil tegenover de Rohingya - 2 -

Lees het artikel Na brandbommen hutjemutje in de moessonregen: het is zwaar voor de Rohingya

Voer daarna de opdrachten uit.

Leerdoel:
O Ik kan met meerdere bronnen een onderwerp in kaart brengen


BK, GT en HV 2 / BK 3
Breng het nieuws over de Rohingya in kaart. Maak een schematisch overzicht van het nieuws in de bovenstaande bron (woordspin, woordweb, mindmap, infographic).

Schrijf vragen op die de bron niet beantwoordt.

Zoek bronnen om antwoorden te vinden op deze vragen. Voeg de informatie toe aan het overzicht.