Amerika verdeeld over strengere wapenwetten

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst kort samenvatten (in een aantal kernvragen)

Woordenschat:
▢ condoleances
▢ gepassioneerd
▢ wapenlobby
▢ schoolboycots
▢ sit-ins
▢ banaliteit
▢ immuun
Lees de artikelen 'Ga je schamen': overlevenden bloedbad Florida eisen actie en Vuurwapengeweld in Amerika: de banaliteit van het extreme.

Opdracht
Leg elk woord vanuit. Zoek de betekenis op als je die niet kent.
Kies een van de twee teksten uit. Bedenk tien vragen en noteer die met het goede antwoord.
Schrijf de woorden met betekenis en de vragen met antwoorden in een Word- of Pages-document. Zorg dat spelling, hoofdletters en leestekens juist zijn.
Mail het blad als pdf-bestand.