NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Leerdoelen:
▢ Ik kan de moeilijke keuze toelichten waarover de tekst gaat
▢ Ik kan de gebruikte argumenten kort bespreken
▢ Ik kan reageren met een eigen goed onderbouwd standpunt

Woordenschat:
▢  de fascist = aanhanger van autoritair gezag en verwerping van democratie
▢  potentiële = mogelijke
▢  de propaganda = alles wat wordt gedaan om aanhangers te winnen
▢  ideologisch = volgens de denkbeelden van een stelsel
▢  indoctrineren = zorgen dat iemand bepaalde ideeën kritiekloos aanvaardt

Lees het artikel NSB-kinderen: Maak niet dezelfde fout met kalifaatkinderen
Beantwoord daarna de vragen.

BK
1. Wat waren de negatieve gevolgen van de behandeling van NSB-kinderen?
2. Waarom zijn NSB-kinderen vóór terugkeer van de kalifaatkinderen?
3. Waartussen moet de politiek kiezen als het gaat om de kalifaatkinderen?
4. Wat vind jij van de oproep van de NSB-kinderen?
5. Welke keuze zou jij maken als het gaat om de kalifaatkinderen?

GT
1. Hoe gingen veel NSB-kinderen om met het verleden van hun ouders?
2. Hoe verliep de heropvoeding van deze kinderen?
3. Waarom is de terugkeer van de jihadkinderen een dilemma voor de politiek?
4. Wat vind jij van de oproep van de NSB-kinderen?
5. Welke keuze zou jij maken in dit dilemma?

HV
In het artikel komen verschillende mensen aan het woord. Wat zeggen zij over de volgende vragen?
1. Welke redenen heeft de politiek om de kalifaatkinderen niet direct te laten terugkeren?
2. Wat moet Nederland na terugkeer van deze kinderen doen?
3. Waarom is de angst van de politiek ongegrond?
4. Waarom treedt de politiek de grondwet met voeten?
5. Welke keuze zou jij maken in het dilemma rond de kalifaatkinderen?