Tabaksindustrie aangeklaagd

Advocaat Benedicte Ficq klaagt samen met onder andere artsen de tabaksindustrie aan. Ze zegt genoeg bewijzen te hebben, dat deze industrie laakbaar is. Lees meer over de aanklacht in het artikel Antoni van Leeuwenhoek doet aangifte tegen tabaksindustrie

Woordenschat
▢  civiele 
▢  de formatie 
▢  het stigma 
▢  het strafrechtsysteem 
▢  de publieke doeleinden 

Leerdoelen:
▢ Ik kan argumenten noemen en toelichten
▢ Ik kan een kort betoog houden met een logische volgorde van argumenten

Opdracht
Bereid daarna een kort pleidooi voor namens de tabaksindustrie of de eisers in deze zaak. Zorg voor kort, kernachtig en krachtig pleidooi. Kies argumenten die het meest overtuigen. Op het bord vind je het tijdstip waarop de zaak vandaag wordt behandeld. Een aantal van jullie houdt dan zijn of haar pleidooi.