De vuursalamander slaat terug

Lees Hoop voor vuursalamander: herstel amfibieƫnpopulatie mogelijk na verpletterende schimmelziekte


Woordenschat
▢ het sprankje = vonkje, kleine hoeveelheid
▢ de populatie = groepen
▢ bezwijken = sterven, er niet meer tegen bestand zijn
▢ delicate = teer, fijn
▢ het amfibie = dier dat op land en in water kan leven
▢ relevante = van belang zijnde
▢ de contreien = omgeving
▢ behoedzaam = voorzichtig
▢ vernuftige = slim bedachte
▢ bemonsteren = nemen van monsters
▢ resistentie = weerstand

Opdracht
Noteer van elke alinea de kern. Doe dat zo kort mogelijk, zonder de inhoud te kort te doen.