5 jaar Koning Willem-Alexander

Lees het artikel Koningen gaan vele malen langer mee dan premiers. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
▢ Ik kan twee begrippen vergelijken binnen een tekst

Woordenschat:
▢ het lustrum
▢ het afbreukrisico
▢ de monarchie
▢ relevant
▢ de constitutie

Opdracht:
Vergelijk de kenmerken van het premierschap en het koningschap met elkaar. Zet de informatie zoveel mogelijk in twee kolommen naast elkaar. Vat de tekst tenslotte samen in enkele zinnen.

antwoordenblad