Actief beleid jihadkinderen

Lees het artikel Frankrijk helpt jihadkinderen: ook de gekidnapte kinderen van Abdelhakim. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de autoriteiten
▢ justitie
▢ repatriĆ«ren

Leerdoel:
▢ Ik kan de situatie van een hoofdpersoon in enkele zinnen beschrijven
▢ Ik kan argumentatie in enkele zinnen weergeven

Opdracht:
1. Beschrijf in enkele zinnen de situatie van Abdelhakim.
2. Beschrijf in enkele zinnen hoe Frankrijk omgaat met jihadkinderen.
3. Beschrijf in enkele zinnen de argumenten van Frankrijk voor dat beleid.
4. Nederland kent geen actief beleid. Leg uit waarom. Zie ook de links onder het artikel.