De foto´s van Shah Marai

Lees het artikel Zijn dood lijkt symbolisch voor de ondergang van 'Journalistan'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het bewind
▢ discreet
▢ de transformatie
▢ de interventie
▢ de persfotograaf

Leerdoel: 
▢ Ik kan beschrijvingen en verklaringen in teksten bespreken

Opdracht:
1. Waarom neemt het aantal dodelijke slachtoffers onder journalisten in Afghanistan toe?
2. Wanneer en waarom kreeg Afghanistan de naam Journalistan?
3. Wat vertelt het artikel over de Taliban?
4. Wat vertelt het artikel over Shah Marai?
5. Leg de titel van het artikel uit.

antwoordenblad
foto afkomstig van Pixabay