Een feest waar je van alles van kunt vinden

Lees het artikel Godsdienstoorlogje spelen in de straten van het Spaanse Alcoy. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de overlevering
▢ het kalifaat
▢ carnavalesk
▢ het volksvermaak
▢ de traditie

Leerdoel: 
▢ Ik kan m.b.v. een aantal vragen de kern van een tekst benoemen

Opdracht:
1. Wat vieren de Spanjaarden met het feest?
2. Wat wordt bedoeld met kalifaat?
3. Waarom is het feest in Spaanse ogen niet racistisch of verkeerd?
4. Wat bedoelt Rámos mogelijk met ¨absurde delen¨ (alinea 7)?
5. Welke kritiek hebben moslims op het feest?
6. Welke argumenten vóór het feest noemt de tekst?
7. Welk verband wordt in de tekst gelegd met stierenvechten?
8. Waarom is er onder moslims geen groot verzet tegen het feest?

antwoordenblad