Een vuist voor burgerrechten

Lees het artikel Late rehabilitatie voor ‘Blanke figurant’ op één van meest controversiële sportfoto’s ooit. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de rehabilitatie
▢ controversiële
▢ de sinecure
▢ de miserie
▢ de verschoppeling
▢ ondergraven
▢ postuum
▢ de kompaan

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een artikel benoemen

Opdracht:
Vat het artikel kort samen met de woordenschat. Gebruik alle acht woorden.

antwoordenblad