Koning Bluetooth

Koning Blauwtand was in het nieuws. Een hobby-archeoloog en een jongen die ook naar oude voorwerpen zocht vonden een schat van deze koning. Opnieuw was Blauwbaard nieuws. Hij is ook de naamgever van Bluetooth.

Leerdoel:
  Ik kan korte teksten met elkaar vergelijken
  Ik kan de kern van een tekst noemen

Opdracht:
Zoek drie artikelen over deze vondst. Vergelijk ze met elkaar. Schrijf een tekst voor het journaal waarin je het nieuws zo kort mogelijk vertelt. Zorg wel dat je alle belangrijke zaken vertelt.