Liever een baseballpet

Lees het artikel Duitse Joodse Raad: ´Verstandiger om baseballpet te dragen in plaats van keppeltje´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het antisemitisme
▢ de dimensie
▢ het fenomeen
▢ de migrant
▢ het incident

Leerdoel: 
▢ Ik kan uitspraken en uitdrukkingen verklaren a.d.h.v. de context

Opdracht:
1. Wat wordt bedoeld met het keerpunt?
2. Wat wordt bedoeld met het fenomeen?
3. Wat wordt bedoeld met de nieuwe dimensie?
4. Waarom is volgens de tekst de democratie in gevaar?
5. Het slachtoffer droeg het keppeltje met opzet. Leg uit.

antwoordenblad