Mier- en mierzoet

Lees het artikel Geen idee hoeveel suiker we eten. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ taxeren
▢ diabetes
▢ zoetekauw
▢ fonds
▢ gehoor geven aan

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van de tekst benoemen
▢ Ik kan de invloed van suiker op smaak en gezondheid beschrijven

Opdracht:
Beschrijf de kern van het artikel.