Noord- en Zuid-Korea bereiden vredesverdrag voor

Lees het artikel Noord- en Zuid-Korea gaan na 65 jaar vrede tekenen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ gedemilitariseerd
▢ solide
▢ goed geluimd
▢ de referentie
▢ accelereren
▢ de jubel

Leerdoel: 
▢ Ik kan doelen en gevolgen benoemen

Opdracht:
1. Welke grote doelen willen de leiders van Noord- en Zuid-Korea bereiken?
2. Welke voorbereidende veranderingen zeggen de leiders van de beide Korea´s toe?
3. Wat wordt bedoeld met de choreografie van de ontmoeting (alinea 6)? 
4. Wat veranderde de situatie van oorlogstaal naar dialoog?
5. Welke kanttekening maakt de tekst wel bij de voorgenomen vrede?

antwoordblad