Plastic Soup Atlas waarschuwt

Lees het artikel Overal plastic,plastic, plastic: ´Het zit in de haarvaten van ons bestaan´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het sachet
▢ afwentelen
▢ de bottle neck
▢ het nanoplastic
▢ minuscuul
▢ ecologisch evenwicht

Leerdoel: 
▢ Ik kan oorzaken en gevolgen benoemen

Opdracht:
1. Wat maakt de foto van het zeepaardje veelzeggend?
2. Welk voorbeeld van eeuwig voorbestaan van plastic noemt de tekst?
3. Welke tegenstelling is er tussen gebruik- en terugdringen van plastic?
4. Waarom zijn sachets (miniverpakkingen) populair?
5. Welk alternatief noemt de tekst en waarom is dat er nog niet gekomen?
6. Wat is volgens Abbing de beste strategie om plasticgebruik terug te dringen?
7. Wat dwingt overheden vaak tot actie?
8. Wat zegt Abbing over nanoplastics?