Rusland reageert op de raketaanval van de VS

BK / GT Lees het artikel Wat heeft de aanval op Syrië voor gevolgen? Maak daarna de opdracht.

HV Lees het artikel Rusland: vergeldingsaanval verergert catastrofe in Syrië. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
 de catastrofe
 de escalatie
 humanitaire
 legitimiteit
 de resolutie

Leerdoel:
▢ Ik kan verbanden van oorzaak en gevolg in een tekst (schematisch) beschrijven

Opdracht:
HV Leg uit wat de woorden met het onderwerp te maken hebben. (Let op: in de BK / GT-tekst komen ze niet letterlijk voor.)
BK / GT / HV Maak een schema van oorzaken en gevolgen in de tekst die je las.
HV extra Leg het begrip ¨polycentrisch¨ uit, dat aan het einde van de tekst wordt genoemd.